Jacob Packert

Kan man sætte Wikipedia på Finansloven?

Mulighederne er mange. For relativt få midler, kan vi bidrage mere til noget, der kommer os alle sammen til gode.

April 16, 2017

Wikipedia er uomtvisteligt noget af det bedste ved internettet. Fra at være noget undervisere advarede mod i folkeskolen og gymnasiet ”fordi alle jo kan gå ind og rette på en side”, er det i dag den mest besøgte portal for viden om alt fra Næstved Storcenter til Panama Papirerne. Wikipedia har forlængst opnået lige så høj nøjagtighed som Encyclopedia Britannica. Og ved aktuelle begivenheder opdateres Wikipedia nærmest realtime af frivillige kræfter, der skriver, redigerer, retter, debatterer og nuancerer indhold.

Det er helt igennem fantastisk og måske det mest demokratiserende tiltag i internettets historie. Access to knowledge — freedom to contribute.

Selvfølgelig er der også kritik (og lige så selvfølgelig en wiki-side om kritik af Wikipedia). Nogle af Wikipedias artikler bliver så lange og detaljerede at det er svært at danne sig et overblik. Der er artikler som er så debatterede, at en mindre holdningskrig udspiller sig som edits frem og tilbage (wiki-siden om George W. Bush er redigeret intet mindre end 46.000 gange). Men ikke desto mindre: Wikipedia er fantastisk.


Men Wikipedia er ikke gratis. Stifter Jimmy Wales har valgt en model, der går uden om annoncer, for i stedet at afholde online fundraisers i ny og næ. Og det har fået mig til at tænke: Hvad hvis Danmark gav penge til Wikipedia? Den danske finanslov er på hundredevis af milliarder af kroner. Mange af pengene er øremærket til velfærd, overførsler, sundhed, uddannelse, etc. Alt det gode, der holder hjulene i gang og gør Danmark til Danmark. Men der er også penge, der bliver forhandlet om, uddelt gennem puljer og af og til brugt på at købe nye kampfly, tage i krig, justere skatten eller investere i infrastruktur. Hvorfor ikke bruge nogle af de offentlige midler til Wikipedia?


Hvor mange penge? Godt spørgsmål.

På Quora har stifter Jimmy Wales i 2012 estimeret en årsomkostning på $42,1 millioner i udgifter, dvs. $3,5 mio. om måneden. Dertil omtrent 483 mio. unikke brugere, og dermed en udgift per måned på $0,007 per unik bruger. For nemhedens skyld estimerer vi den samme pris per unik bruger per måned selv om tallene er 4 år gamle, altså $0,007 pr. unik bruger pr. måned — med en kurs på 6,55 danske kroner* for en amerikansk dollar giver det 0,05 danske kroner per unik bruger per måned. Prisen for hele Danmarks befolkning på 5.707.251 personer* per måned vil altså være 285.362,55 kroner. Eller 3.424.350,60 kroner på et år for at holde det danske forbrug af Wikipedia i luften.

3,5 millioner om året.

Det er et meget lille beløb sammenlignet med de meget store penge der er i spil på Finansloven.

Tag det fra kampflyene.

Tag det fra mediestøtten.

Tag det fra skattelettelserne.

Tag det fra SU’en.

Det er egentlig underordnet og slet ikke op til mig at vurdere.

3,5 millioner om året for Wikipedia er et absurd lille beløb i forhold til de massive summer der bliver fordelt på andre poster.


Men det er måske ikke engang det, der batter mest. Den danske wikipedia har 215.823 artikler og 911 aktive brugere. Den svenske har 2.968.468 artikler og 2.790 aktive brugere. Den norske 437.056 artikler og 1.483 brugere. Finland 392.621 artikler og 1.688 brugere. Der er altså rum for forbedring. Vores nordiske nabolande er noget længere fremme. Så hvorfor ikke prøve at få nogle af vores eksperter og formidlere til at bidrage noget mere? Hvorfor ikke få lærere og undervisere på landets folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser til at skrive artikler? Det skal ikke være en kæmpe ekstra opgave. En enkelt time om året kunne gøre en kæmpe forskel.

Man kunne indrette det som en frivillig mulighed med en slags bonusordning eller et skattefradrag. Det er ikke engang sikkert, der er brug for et økonomisk incitament; der skal nok eksperimenteres lidt for at se, hvad der virker. Men pointen er den samme: få flere at vores dygtigste hjerner og formidlere til at bidrage til verdens største åbne, gratis samling af viden, på det sprog der nu engang tales af flest i Danmark.

Man kunne endda udvide med en form for ordning til at omfatte mediehuse og journalister, som besidder en kæmpe viden om aktuelle begivenheder og samfundsforhold, og som jo i forvejen er eksperter i at skrive og formidle.


Mulighederne er mange. For relativt få midler, kan vi bidrage mere til noget, der kommer os alle sammen til gode.

Det kan være et årligt greb i lommen på Finansloven, en opfordring eller ligefrem en belønning til de offentligt ansatte, som til daglig beskæftiger sig med fordybelse og formidling.

Så hvorfor ikke gøre det? Er der en politiker eller et parti, der tør at sætte Wikipedia på Finansloven for 2017?

Så lover jeg at skrive en Wikipedia-artikel om det.


Written by Jacob Packert
I write about the Internet, tech, code and design.
Lead Engineer at DR, The Danish Broadcasting Corporation

© 2022, Built with Gatsby, Netlify and 🧡 in lovely Copenhagen.